header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Juridiska personer   Trygg

Trygg

Trygg, Kyrkornas U-fonds ursprungliga alternativ, är ett reverslån som ger en fast ränta på 2 procent per år

Endast för församlingar, samfälligheter, stift och kyrkor.

Minsta isättning är 5000 kronor. Den formella uppsägningstiden för kapital som inlånats till U-fonden är 24 månader. 70 procent av inlånat kapital förs genom Oikocredit successivt över till mikrofinansinstitut, kooperativ och utvecklingsbanker i Latinamerika, Afrika, Asien och östra Europa. 30 procent av det kapital som placeras i Trygg investeras i enligt etiska kriterier. Denna del av kapitalet arbetar alltså för en positiv utveckling här, samtidigt som Kyrkornas U-fond kan ge ökad trygghet åt sina placerare genom riskspridning och en fast avkastning som skyddar mot inflationen.

bottom