header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Allmänt   Historik   Investeringsmemorandum   Senaste årsredovisningen   Stadgar   Referenser

Senaste årsredovisningen

2006 - 2007

Kyrkornas U-fond har gått över till brutet räkenskapsår. Innevarande räkenskapsår har därför förlängts och omfattar tiden 1 januari 2006 - 30 juni 2007. Årsredovisning kommer att publiceras i oktober 2007.
bottom