header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Varför låna ut pengar till fattiga?   Exempel på projekt   Bildarkiv

Exempel på projekt

Nedan ges några exempel på projekt ur Oikocredits projektportfölj

Ghana

Ghana - Horizon Farms and Love & Peace Beauty Salon Horizon Farms

I Ghana, ett land med ungefär 18 miljoner invånare, är jordbruk huvudnäring. Ghana är ett relativt stabilt land som har haft en demokratiskt vald president sedan 1992. Det är inte på något sätt det fattigaste landet i Afrika. Ghana har ändå sina problem och det finns många fattiga människor. Ghanas ekonomi är dålig med mycket hög inflation och en kraftig värde försämring av den lokala valutan. Detta gör det mycket svårt för människor i Ghana att låna pengar till en rimlig ränta.

Horizon Farms är ett jordbrukskooperativ i Ghana som odlar ananas och papaya. Oikocredit har nyligen beviljat ett lån till Horizon Farms för att finansiera ett expansionsprogram. Chef för Horizon Farms är Samuel Owusu-Mintah. De kommersiella bankerna erbjuder kortfristiga lån med 45% till 48% ränta. Enligt Samuel Owusu-Mintah är detta för högt. Lånet från Oikocredit innebär att farmen kan utvecklas, produktionen öka och inkomsterna bl.a. från export öka.

Horizon Farms är viktig för lokalbefolkningen. Det är den enda "arbetsgivaren" i området. När farmen är i full produktion har den 200 anställda, varav 100 har fast anställning. Den är viktig både för fattiga människor i området och för landet i stort.

De flesta som arbetar på farmen är kvinnor. Att på detta sätt stärka kvinnor är en medveten prioritering. I Ghana har kvinnan en stark och central ställning i familjen. Det är de som säkerställer barnens skolgång och utbildning. Om du hjälper en kvinna, sa en filosof i Ghana, hjälper du nationen eller om du utbildar en kvinna, utbildar du nationen.

Oikocredits modell med lån är ett mer respektfullt sätt att arbeta med människor än att ge gåvor och bidrag. En gåva är en engångsåtgärd. Ett lån är mer långsiktigt. Det finns ett japanskt talesätt som säger: "Om du ger någon en fisk så har du givit henne mat för dagen. Om du lär henne fiska har du givit henne mat för hela livet." Det är därför vi erbjuder lån i stället för bidrag.

Muriel Holdbrook-Smith, Oikocredits regionchef för engelsktalande Västafrika, ansvarar bland annat för Oikocredits kontakter i Ghana.

Love & Peace Beauty Salon

"Du, jag älskar den här banken väldigt mycket. Den gav mig en chans att leva...."

Felicia Atta är en 22-årig kvinna i Ghana som genom den ekumeniska u-banken och dess samarbetspartner i Accra, Ghana (Citi Savings & Loans Company Ltd) fått lån för att bygga upp en skönhetssalong.

När Felicias föräldrar dog fick hon ta ansvar för sina tre yngre bröder och systrar. Hon bestämde sig då för att försöka försörja sig på sin passion för hår. "Jag hade ingen aning om hur man skulle hantera pengar eller ett företag", säger Felicia, "men jag fick hjälp genom "Citi Savings & Loans". I ett av de tre lokalkontoren i denna alternativa bank fick hon råd och hjälp, men också ett litet lån för att starta sin egen skönhetssalong. Innan hon fick lånet var hon medlem i den lokala banken och hade börjat spara små summor.

Det första lånet var på c:a 3.000 kronor. Med de pengarna kunde hon utrusta sitt lilla träskjul med bl.a. hårtork. Efter att ha betalat tillbaka det första lånet har Felicia nu fått ett andra lån på c:a 7.000 kronor för att ytterligare kunna expandera.

Skönhetssalongen ("Love & Peace Beauty Salon") ligger i Accras slumområden. "Salongen" är en mycket enkel träbyggnad som består av ett enda rum. Några av hennes 11 anställda arbetar med kunder utomhus på bakgården.

Citi Savings & Loans Company är ett bra exempel på hur Oikocredit arbetar med de pengar som U-fonden placerar där. Oikocredit ger ett lån till denna lokala bank som i sin tur ger små lån till fattiga människor i stad och på landsbygd.

Indien

Från korgtillverkning till risodling

Daanamma i Andhra Pradesh i Indien har fyra barn och en make som är handikappad. Hon lärde sig tidigt att tillverka korgar. Länge drömde hon om att starta en egen liten affärsrörelse. Med sitt första lån kunde hon köpa råvaror för att tillverka 10 korgar som hon sedan sålde på marknaden. Daanamma kunde nu utöka tillverkningen och kunde snart återbetala lånet. Hon beslutade att utöka och tog ett andra lite större lån. Med ett tredje lån leasade hon mark där hon kunde odla egen bambu som utgör råvaran för korgtillverkningen. Ett fjärde lån gjorde det möjligt för henne att köpa mark för att odla ris för familjens behov. Med ett bostadslån har hon nu kunnat förbättra familjens hus. Deras liv var en kontinuerlig kamp. Det är det fortfarande men nu ser Daanamma och hennes familj med förväntan på framtiden.

Tanzania

Fiskförsäjning

En frysbox kan femdubbla vinsten. Ett bra exempel på utvecklingsprojekt är fiskhandlerskan Esther Genyas verksamhet i Tanzania. Hon har en liten fiskaffär på en av marknaderna i Dar es Salaam och hennes vinst motsvarade 20 svenska kronor om dagen. Genom att hyra en frys från det kvinnoägda företaget SERO, som i sin tur tagit ett lån genom Kyrkornas U-fond, kunde Esther öka sin dagliga vinst på fiskförsäljningen hela 5 gånger till motsvarande 100 svenska kronor. Hennes dröm är att ytterligare expandera och för det behöver hon lån till rörelsekapital. Så här vill vi få dina pengar att arbeta. Ju större resurser vi får desto fler projekt kan komma igång.

Nicaragua

Kaffeodling

Kaffekooperativet Prodecoop, med 2318 medlemmar, fick för några år sedan ett lån på 4 miljoner kronor från Kyrkornas u-fond. Genom lånet är de inte beroende längre av dyra mellanhänder och behöver inte låna till ockerräntor. Hälften av medlemmarna drabbades direkt av orkanen Mitch. De arbetare nu hårt under sitt kvinnliga ledarskap med återuppbyggnad av plantager, maskinell utrustning och bostäder. Kooperativets medlemmar är övertygade om att de kan bygga upp sin verksamhet igen - enade är vi starka!

Peru

Confianza - Peru

Confianza är spanska och betyder tillit och förtroende. Det är svårt att föreställa sig ett bättre namn på en mikrokredit organisation. Tillit och förtroende är centrala begrepp i det Peruanska EDPYME Confianzas arbete och i dess relation till låntagarna; framförallt kvinnor bland ursprungsbefolkningen på landsbygden, som livnär sig på småskaligt jordbruk.

Peru är ett av de länder i Sydamerika som har den högsta andelen av den ekonomiskt aktiva delen av befolkningen sysselsatta i den informella sektorn, - nästan 80%-. Kvinnor utgör 57% av denna grupp. Generellt sett saknar kvinnliga småföretagare tillgång till krediter från konventionella peruanska banker p.g.a. kravet på formella säkerheter, omfattande byråkratiska krav och p.g.a. att den genomsnittliga storleken på lån från sådana banker är större än de ekonomiska behoven hos kvinnliga låntagare.

Exkludering

Kvinnor från landsbygden möter dessutom ytterligare problem eftersom de ofta motarbetas p.g.a. etnisk diskriminering. Många kvinnor på landsbygden kan inte läsa eller har mycket begränsad kunskap i spanska, vilket försvårar tillgången till information. Det i sin tur hindrar dem att utveckla sina små rörelser.

Allt detta var också sant när det gäller kvinnor på landsbygden i Junin och Huancavelica i Anderna i Peru. Dessa områden karaktäriseras av geografisk och kulturell isolering från mer tättbebyggda områden och städer, bla. på grund av undermålig infrastruktur och brist på utvecklingsprogram för ursprungsbefolkningen. Invånarna är helt beroende av produktion av säd och av boskapsskötsel för sitt levebröd. Basala behov som balanserad föda, förbättrade bostäder och utbildning kan bara tillgodoses om jordbruket ger tillräckligt med inkomster. Lån är ett viktigt verktyg för all inkomstgenererande verksamhet, och för dessa familjer på landsbygden är tillgången till krediter av avgörande betydelse. Eftersom många män i regionen har flyttat till städerna för att arbeta i gruvor, är kvinnorna ofta ansvariga för jordbruket. En marginalisering av kvinnors tillgång till krediter påverkar därför hela samhället.

Confianza

Väl medveten om denna situation fokuserade SEPAR (Servicios Educativos, Promoción y Apoyo Rural), en lokal organistaion bildad 1987, sina utvecklingsprogram på just landsbygdskvinnorna i områdena Junin och Huancavelica. SEPAR´s integrerade angreppssätt hjälpte dessa kvinnor att organisera sig själva, ökade deras tillgång till ekonomiska och tekniska resurser och gav dem tillgång till administrativt och ledarskaps kunnande. Det ledde till en kraftig ökning av deras produktionsnivå. Lån utgjorde en viktig del av dessa program och den imponerande återbetalningsgraden på 99,5% bevisade än en gång att kvinnliga egenföretagare sköter sina små rörelser med ansvar och med goda resultat Kredit och förtroende.

Detta ledde organisationen till att 1997 bilda mikrokreditorganisationen "Confianza". Confianza utformades under regeringens regelverk för s.k. "EDPYME" (Entidad de Desarollo para la Pequeña y Microempresa). Detta är den juridiska formen för mikrofinansinstitutioner som den Peruanska centralbanken utövar tillsyn över.

Diversifiering

Confianza påbörjade sin verksamhet i juni 1998 med en portfölj omfattande 799 mikrolån till ett totalt belopp på 389.000 USD (c:a 4 miljoner svenska kronor). Efter två år av kraftig tillväxt hade Confianza i slutet av 2000 beviljat 3.436 mikrolån till 2.473 kunder till ett totalt belopp av c:a 1.500.000 USD (c:a 15,5 miljoner sv. kronor). Kombinationen av en växande låneportfölj och en försämring av den peruanska ekonomin förorsakad av den senaste politiska krisen resulterade i lägre återbetalningsgrad: omkring 96% i december 2000. Detta är fortfarande relativt bra i jämförelse med den genomsnittliga återbetalningsgraden på 91,5% i mikrofinanssektorn. Kvinnor på landsbygden fortsätter att stå i fokus för Confianza, men organisationen har också etablerat mikrokreditprogram i städer och öppnat programmen också för manliga låntagare.

En av de drivande krafterna bakom Confianza är dess ordförande, Elizabeth Ventura, en kvalificerad och karismatisk kvinna med företagsekonomisk examen. Fru Ventura, tidigare chef för SEPAR, anställde professionell och engagerad personal i Confianza och deltog själv i arbetet med att utveckla en sund affärsplan för organisationen, vilket ledde till att Oikocredit beslutade bevilja ett lån på 150.000 USD till Confianza. Tack vare detta lån, som utbetalades 2000, kan Confianza ytterligare expandera sin utlåning av mikrolån och samtidigt konsolidera sin ekonomi och organisation.

Ökad självkänsla

En av de första låntagarna i SEPAR och nu i Confianza är Irene Castro Quilca. "När jag kom i kontakt med SEPAR, var jag en fattig lågproducerande jordbrukare utan insikt om min egen potential", påminner hon sig själv. "Jag kände inte ens till förekomsten av andra platser, städer och länder. SEPAR tillhandahöll inte bara redskap för att öka produktiviteten och inkomsten från jordbruket. De stärkte mig också och övertygade mig om att jag kunde ändra på sådant som jag tidigare trodde var omöjligt att förändra. Dessutom upplevde jag mycken vänskap och solidaritet från andra kvinnor som befann sig i en liknande situation." När fru Castro Quila tillfrågas om sitt jordbruk ler hon: "Istället för att köpa fina kläder använde jag de tre första årens inkomster till att utöka produktionen. Jag började med ett litet landområde där jag odlade potatis. Nu har jag två områden, djur och bostäder som jag kan överlämna till mina söner och döttrar som också har startat egna små företag med lån från Confianza." Och stärkt blev hon verkligen, till den grad att hon blev ordförande i National Federation of Peasant Communities från 1996 till 1998 och representerade då sitt land i många internationella möten med lantbruksorganisationer.

Stödet från SEPAR och Confianza har gjort det möjligt för många kvinnor att exportera torkade produkter från Anderna till den amerikanska marknaden, medan andra nu förser grosshandlare i Lima med torkade potatisprodukter.

Ledare

På längre sikt planerar Confianza att bli den ledande mikrofinansinstitutionen i Perus centrala högland. De vill också reducera sitt beroende av externa resurser för utlåning genom att mobilisera lokalt sparande och ytterligare förstärka samarbetet med SEPAR. Båda organisationerna delar samma vision och förståelse av utveckling. Confianza tillgodoser fattiga människors finansiella behov genom att använda insikter och erfarenheter som vunnits i SEPARs program, medan SEPARs program förser Confianzas målgrupper med de nödvändiga kunskaperna för att få bästa möjliga effekt av sina lån. Tack vare denna kombination får kvinnor som fru Castro Quilca ekonomiskt stöd genom mikrokreditprogram men tillgodogör sig också kunskaper i management, får ökad social status, blir mindre beroende och får en starkare ställning i familjen. Confianza understryker än en gång att mikrokrediter för kvinnor kan leda till hållbara förbättringar av familjens välstånd.

Lavinia Camacho, Regional Manager för Sydamerika, Pacific regionen


till toppen


bottom