header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Varför låna ut pengar till fattiga?   Exempel på projekt   Bildarkiv

Varför låna ut pengar till fattiga?

Traditionell biståndsverksamhet bygger på gåvor till olika former av verksamhet som t.ex. vattenförsörjning, skolor, sjukhus osv. Detta behövs och är viktigt.
U-fondens modell bygger på lån.

Gåvor har visat sig vara mindre effektiva när det gäller att bygga bärkraftig ekonomisk aktivitet där arbetstillfällen skapas. Skälen till detta är dels att tillgängliga gåvomedel är ytterst begränsade och når bara några få, dels därför att pengar som är "gratis" tenderar att skapa beroende. Beroendet uppstår när man i en verksamhet räknar med pengar som inte genereras i den egna verksamheten eller som man inte har råd att betala ränta för.

Därför har fattiga sedan länge sökt möjligheter att låna. T.ex. den driftiga kvinnan som köper fisk av fiskaren och går till torget för att sälja. Det första "lånet" kan ha bestått i att hon kom tillbaka och betalade för fisken efter det att hon lyckats sälja den på torget. Nästa lån tog hon för att köpa en frys för att kunna köpa mer fisk som hon kunde saluföra en hel dag. På detta sätt kunde hon öka på sina inkomster.

Fattiga som försöker låna av rikare människor i sitt lokala samhälle tvingas ofta betala skyhöga räntor - vi skulle nog kalla det ocker. I banken får de inget lån därför att de inte kan erbjuda någon säkerhet för sina lån.

Fattiga vill och kan bedriva verksamhet som skapar jobb. De tillverkar och säljer och de skapar därmed försörjning för sig och sina familjer. För att få fart på verksamheten behöver de tillgång till krediter.

När frågan ställts direkt till fattiga har de svarat att de uppskattar lån därför att långivaren genom sin handling uttrycker sitt förtroende för dem. Förtroendet gäller såväl förmågan att göra något med pengarna som att klara av att återbetala lånet. Att känna detta förtroende stärker vår självkänsla. En gåva ger en annan signal.
bottom