header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Juridiska personer   Trygg

En placering till glädje för dig och andra!

En placering hos Kyrkornas U-fond hjälper människor i utvecklingsländer genom att de får lån till att starta småföretag eller annan verksamhet som ger varaktiga jobb. Samtidigt får den som placerar en fast ränta på 2 %.

Villkor

Endast för församlingar, samfälligheter, stift och kyrkor.

Ränta: 2 % från första dagen. Betalas ut årsvis per den 31 december.

70% av kapitalet placeras hos OIKOCREDIT (den ekumeniska u-banken), som i sin tur ger lån till människor i utvecklingsländer.

Formell uppsägningstid för juridiska personer är 24 månader. I praktiken strävar U-fonden efter att återbetala placerade medel direkt vid anmodan.

Inbetalning

Inbetalning till Kyrkornas U-fond görs genom plusgiro, bankgiro eller genom bankinsättning. U-fonden utfärdar ett bevis på placeringen (skuldebrev).

Belopp: Lägsta belopp är 5.000 kronor.

Det finns tre inbetalningsalternativ:

1) Plusgiro 409 64 25 -6
2) Bankgiro 5724-4790
3) Direktinsättning på bankkonto 8381-6, 993.386.021-6

Vid inbetalning anges följande information :

  • fullständigt namn och adress
  • organisationsnummer
  • bankkonto/plusgiro/bankgiro som man önskar få sin årliga ränta insatt på om man inte väljer att lägga räntan till kapitalet.
  • placeringsalternativ Trygg (2% ränta)

OBS ! Vid inbetalning direkt till bankkonto måste man alltid be insättande bank att avisera oss genom att skicka en kopia av insättningskvittot till följande adress:

Stiftelsen Kyrkornas U-fond
Box 1816
751 48 Uppsala

Det går också bra att skicka insättningsinformation via e-mail till office@ufond.org

bottom