header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Allmänt   Historik   Investeringsmemorandum   Senaste årsredovisningen   Stadgar   Referenser

Om Kyrkornas U-fond

Allmänt, Ledning och förvaltning samt Revisorer.

Allmänt

Kyrkornas U-fond är en stiftelse med Sveriges kristna råd som huvudman.

För att se medlemmarna i SKR klicka här

Styrelseordförande i Kyrkornas U-fond är ärkebiskop emeritus Gunnar Weman.

Kyrkornas U-fond samarbetar med OIKOCREDIT, som etablerades av Kyrkornas Världsråd år 1975.

Församlingar, stift och andra enheter som ingår i kyrka eller samfund som är medlem av Sveriges Kristna Råd är välkomna att placera kapital hos Kyrkornas U-fond.

Ledning och förvaltning

Vd för Kyrkornas U-fond är Lars-Olof Hellgren.

70 % av inlånat kapital placeras hos Oikocredit för vidareutlåning till mikrofinansinstitutioner och kooperativ i Afrika, Asien, Latinamerika och östra Europa.

Den del av kapitalet som placeras i Sverige (30%) placeras huvudsakligen på penningmarknaden.

Revisorer

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Uppsala.
bottom