header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen Mikrofinans  Oikocredit   Africap

Länkar

Africap

Läs mer på www.africap.se

AfriCap är en internationell riskkapitalfond vars verksamhet är inriktad mot att investera på kommersiell basis i MFO:s i Afrika. Fonden förvaltas av ett managementbolag, AfriCap Microventures Ltd. som etablerats och ägs av den kanadensiska organisationen Calmeadow och den amerikanska organisationen Accion International, som båda har lång erfarenhet av mikrofinans.

AfriCaps syfte är att etablera lyckade exempel på mikrofinansinstitutioner, realisera en adekvat vinst till aktieägarna, attrahera annat kommersiellt kapital till MFOs och sektorn generellt.

AfriCap förväntar sig att bidra till lokal ekonomisk utveckling. Genom att främjandet av kommersiella och hållbara MFOs ökar småföretags och låginkomstgruppers tillgång på kapital.

AfriCap skall under en femårsperiod investera på kommersiell basis i afrikanska MFO:s. Investeringarna gäller hela den afrikanska kontinenten och är sålunda inte begränsade till någon speciell region. Bedömningen är att man efter en femårsperiod kommer att investera upp till 15 miljoner USD. Efter tio år kommer bolaget att avvecklas och så också ägandet i portföljbolagen, eventuellt överskott fördelas bland aktieägarna.

AfriCap har för avsikt att förvärva minoritetsposter i ett begränsat antal (cirka 10) MFOs. Avsikten är att uppnå en styrelseplats i portföljbolagen för att kunna påverka dess utveckling. Förhoppningen är att portföljbolagen ska bli framgångsrika demonstrationsmodeller på kommersiella MFOs.

Som ett komplement till AfriCap, som syftar till att göra kommersiellt lönsamma investeringar, kommer det också att finnas en pool med gåvomedel för kompetens- och institutionsutveckling av de MFO:er som AfriCap investerar i, en Technincal Support Facility (TSF).

Sida har från svensk sida bidragit till att förverkliga riskkapitalfonden AfriCap. Dessutom har man beslutat att i samarbete med Kyrkornas U-fond investera i AfriCap där U-fonden skall sköta förvaltningen av investeringen samt medverka till att attrahera ytterligare investerare.

Investeringar kommer att ske I två skeden, varav det första hösten 2001. Investerare i det första skedet är Calmeadow, Accion International, FMO, Triodos Bank, Doen Foundation, European Investment Bank, IFC/Världsbanken, AfriCap Sweden AB och Dfid (Department for International Development).
bottom