header
Startsida   Placera   Projekt   Om U-fonden   Nyheter   Kontakt   Länkar   Om Webbplatsen

Stöd Kyrkornas U-fonds
Katastrofinsamling
för Kenyas fattiga

Jamii Bora i Kenya är en mikrofinansorganisation med närmare 200.000 medlemmar som arbetar bland de allra fattigaste i hela Kenya. Jamii Bora har kontor och medlemmar i de områden som drabbats allra värst av den våldsvåg som följde efter presidentvalet den 27 december 2008. Många många fattiga har sett sina hem och små företag plundras och brännas ner. De har förlorat allt de äger och har.

Jamii Bora är en religiöst, politiskt och etniskt oberoende organisation med ett unikt kontaktnät såväl bland fattiga människor som med myndigheter och andra aktörer i Kenya. Därför kan Jamii Bora fungera som en viktig och enande kraft i det tumult som följt efter valet. Till exempel ansvarar Jamii Bora, på uppdrag av bland annat FN och Röda Korset, för matdistribution i Nairobis slumområden.

Genom sin kontakt med Jamii Bora kan Kyrkornas U-fond erbjuda en direkt kanal till de allra fattigaste där gåvor och bidrag oavkortat går till stöd åt drabbade familjer.

Katastrof-fonden spelar en mycket viktig roll i Jamii Bora eftersom det normalt tar ganska lång tid för en fattig att spara ihop till den plattform som gör det möjligt att få ett lån. Genom det stöd som katastrof-fonden ger kan den fattige snabbt få tillgång till ekonomiska resurser. Samtidigt som man därmed kan åtgärda de omedelbara behoven blir man insatt i ett sammanhang där man får stöd för en långsiktig och hållbar väg ut ur fattigdom. En sådan gåva skapar inte beroende utan blir en engångsinjektion som erbjuder en ny start i en till synes hopplös situation.

Gåvorna går också till Jamii Boras arbete med fred och försoning. Jamii Bora är genom sin modell och sitt arbetssätt en organisation som skapar hopp och framtidstro för den mest utsatta och inspirerar många till en ny start.

Kyrkornas U-fond genomför en insamling till stöd för Jamii Bora och dess katastrof-fond. Gåvor och bidrag förmedlas oavkortat till Jamii Bora utan avdrag för kostnader för administration och insamling.

Jamii Bora och Kyrkornas U-fond vädjar om generösa bidrag till denna insamling!

Bidrag betalas in till Stiftelsen Kyrkornas U-fond PG 409 64 25-6 eller BG 5724-4790. Märk talongen ”Jamii Bora”.


Gunnar Weman, Ordförande, Kyrkornas U-fond
Inrid Munro, Director, Jamii Bora Kenya
Anders Schönning, Ordförande, Jamii Bora Scandinavia
Lars-Olof Hellgren, Verksamhetsansvarig, Kyrkornas U-fond

Tidigare texter återfinns under Veckans tankar

Aktuellt

Resultat katastrofinsamling

U-fondens katastrofinsamling för Kenyas fattiga har fram till den 13 februari inbringat 263.000 kronor. Insamlingen fortsätter.

Halvårskommuniké

Stiftelsen Kyrkornas U-fonds halvårskommuniké 2007-07-01 – 2007-12-31

Läs Kommunikén

Katastrofinsamling för Kenya

U-fondens katastrofinsamling går oavkortat till Jamii Boras katastrof-fond. Läs mer på www.jamiibora.se

Stiftelsen Kyrkornas U-fond har bytt postadress för att postgången ska bli bättre

Stiftelsen Kyrkornas U-fond
Box 1816
751 48 Uppsala

Besöksadressen är som tidigare: Dragarbrunnsgatan 65

Oikocredits utveckling

Nu finns det material att beställa om Oikocredits utveckling.

Läs mer under Nyheter

Kristina Herngren, Styrelseledamot i Oikocredit

Kristina Herngren, ledamot av Kyrkornas U-fonds styrelse, valdes vid Oikocredits årsmöte i Johannesburg, Sydafrika den 15 juni 2007 till styrelseledamot i Oikocredit, för en tid av tre år.

Läs mer under Nyheter

Nordic Microcap Investment

Kyrkornas U-fond och EFG Investment Bank har gemensamt utvecklat en ny kapitalplaceringsmöjlighet där kapitalet i sin helhet kommer att investeras i mikrofinanssektorn i låginkomstländer, med fokus på Afrika.

www.microcap.se

Jamii Bora Scandinavia

Jamii Bora Scandinavia är ett nybildat bolag som kommer att vara delägare i mikrofinansinstitutionen Jamii Bora i Kenya och också bl.a. delta i finansieringen av Jamii Boras bostadsbyggnadsprogram. Svenska investerare kan investera i Jamii Bora Scandinavia.

www.jamiibora.se

Nobels Fredspris till Mikrofinans

Nobels fredspris 2006 tilldelades Mohammed Yunus och Grameen Bank. Priset är en bekräftelse på vad mikrofinans betyder. Det kan också ses som en bekräftelse på att Kyrkornas U-fond spelar en viktig roll. En kapitalplacering hos Kyrkornas U-fond innebär ett engagemang i mikrofinans.

Läs mer under Nyheter

Tips

En förteckning över institutionella placerare som godkänt publicering finns under Referenser

Mer tips finns under Länkar


bottom